Novosti
bsarendeitrutr

U okviru saradnje između fabrike namještaja Namještaj d.d. Gradačac (Solid Wood) i Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu, u utorak 19.06.2015. g. organizovana je terenska nastava iz predmeta "Enterijeri i dizajn 3" za studente I godine II ciklusa studija. Prilikom posjete fabrici "Namještaj" d.d., studenti su se upoznali sa tehnološkim procesom proizvodnje namještaja od punog drveta, kao i sa bitnim ekonomskim aspektima proizvodnje i plasiranja namještaja na domaće i strano tržište.
Saradnja kabineta za "Enterijere i dizajn" Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu sa proizvođačima namještaja  kompanijama "Namještaj d.d.", "Inside" i centrom  za specijalističke edukacije "Format"  po završetku semestra aktuelne školske godine, predviđa izradu prototipova namještaja odabranih studentskih radova na temu "Home-Office Design". 

V.ass.dr. Nermina Zagora, dipl.ing.arh.
Arhitektonski fakultet
Univerzitet u Sarajevu

- af.unsa.ba

Solid Wood